Vytvořte fakturu

MIDITECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIDITECH
IČO 31364365
TIN 2020319818
DIČ SK2020319818
Datum vytvoření 10 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIDITECH
Diaľničná cesta 12
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 970 450 €
Zisk 16 168 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232113101, 0232113103
Mobile(y) 0948496318
Fax(y) 0232113100
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 735,728
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,676
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,676
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,676
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 713,462
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 253,359
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 101
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 224,935
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 28,323
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 12,048
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 12,048
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 348,236
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 347,739
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,739
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 497
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 99,819
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 151
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 99,668
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,590
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,303
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,287
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 735,728
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 525,632
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 400,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 400,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 27,219
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,219
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 82,245
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 125,758
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,513
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,168
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,096
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 495
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 495
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,849
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 166,559
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 166,559
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,763
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,257
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,387
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,750
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 133
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 752
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,972,613
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,970,450
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,967,984
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,466
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,941,288
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,546,358
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,862
D. Služby (účtová skupina 51) 226,069
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 129,065
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 91,705
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,240
4. Sociální náklady (527, 528) 5,120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 742
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,410
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,410
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,782
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,162
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,695
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,163
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 2,151
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,406
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,550
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,856
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,243
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,919
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,751
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4,869
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,168
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364365 TIN: 2020319818 DIČ: SK2020319818
 • Sídlo: MIDITECH, Diaľničná cesta 12, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01 10.12.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Kelo 200 000 € (50%) Moyzesova 2217/86 Modra 900 01
  R.G. SAFETY SA 200 000 € (50%) Reims 511 00 Francúzska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.10.2010Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   27.06.2009Noví spoločníci:
   Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kelo Moyzesova 2217/86 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.12.1993
   26.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 10.12.1993
   05.03.2009Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 12 Senec 903 01
   04.03.2009Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   15.12.2005Noví spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   14.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   06.11.2004Noví spoločníci:
   R.G. SAFETY SA Rue du Docteur Lemoine 74 Reims 511 00 Francúzska republika
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kelo Čerešňová 1728/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 10.12.1993
   05.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.12.1993
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.12.1993
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   14.05.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   13.05.2001Zrušené sidlo:
   Príjazdná 7/A Bratislava 831 07
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   19.08.1997Nové predmety činnosti:
   tlač kníh
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
   23.02.1995Nové sidlo:
   Príjazdná 7/A Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Tokajícka 2 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   10.12.1993Nové obchodné meno:
   MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Tokajícka 2 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kelo Karloveská 24 Bratislava
   Doc. MUDr. Milan Nikš , CSc. Tokajícka 8 Bratislava