Vytvořte fakturu

SLOV PM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOV PM
IČO 31364390
TIN 2020339365
DIČ SK2020339365
Datum vytvoření 02 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV PM
Pri mlyne 10
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 626 919 €
Zisk 2 050 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421248204010, +421243639191
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 518,780
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 177,187
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 177,187
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 151,155
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,032
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 317,344
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,123
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 33,123
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,123
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 197,023
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 195,023
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,023
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87,198
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,271
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80,927
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,249
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,491
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,758
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 518,780
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 111,426
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,341
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,341
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 101,396
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,396
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,050
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,354
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,950
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,651
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,299
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 394,882
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 180,500
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,500
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 197,673
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,267
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,327
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,282
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,833
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,522
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 627,775
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 626,919
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 82,048
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 544,156
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 715
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 617,933
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 70,029
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 185,277
D. Služby (účtová skupina 51) 253,636
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,042
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,292
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,383
4. Sociální náklady (527, 528) 2,367
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,442
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,257
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,257
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,416
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,834
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,986
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,262
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 856
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 819
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 819
XII. Kurzové zisky (663) 37
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,730
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,438
2. Ostatní náklady (562A) 2,438
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,284
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,874
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,112
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,062
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,062
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,050
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364390 TIN: 2020339365 DIČ: SK2020339365
 • Sídlo: SLOV PM, Pri mlyne 10, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.05.2000
  Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 30.11.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Hulánsky 3 320 € (50%) Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Melinda Neumannová 3 320 € (50%) Hálova 4 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hulánsky Štefánikova 79 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.05.2000
   Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   31.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2000
   20.12.2005Nové sidlo:
   Pri mlyne 10 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   leasing priemyselného tovaru
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.11.2005
   Peter Hulanský Vietnamská 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2000
   19.12.2005Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   easing priemyselného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   28.05.2004Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   27.05.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   07.11.2000Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   06.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   22.01.1996Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Noví spoločníci:
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   21.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   02.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOV PM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   poradenská činnosť v odboroch podnikania
   easing priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Peter Hulanský Pifflova 5 Bratislava
   Ivana Sklenárová Mierova 12 Pezinok
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava
   Pavol Voderadský Višňová 21 Bratislava