Vytvořte fakturu

BB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BB
IČO 31364454
TIN 2020934718
DIČ SK2020934718
Datum vytvoření 09 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BB
Švabinského 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 949 €
Zisk -6 929 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,246
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 862
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 862
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 862
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,384
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 307
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 307
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 307
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,327
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,327
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 750
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 428
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 322
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,246
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,332
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,375
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,375
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,929
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,578
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,578
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,578
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,949
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,949
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,949
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,878
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,343
D. Služby (účtová skupina 51) 4,083
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 452
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 452
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,929
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,477
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,929
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364454 TIN: 2020934718 DIČ: SK2020934718
 • Sídlo: BB, Švabinského 18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava 22.08.1995
  Michaela Švecová Švabinského 18 Bratislava 851 01 28.09.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Róbert Benca 6 640 € (50%) Švabinského 18 Bratislava
  Michaela Švecová 6 640 € (50%) Švabinského 18 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.2006Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Michaela Švecová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Švecová Švabinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.09.2006
   05.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   22.08.1995Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 Zák. č. 455/ 91 Zb.
   sprostredkovanie služieb v oblasti zdravotníctva
   Noví spoločníci:
   Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava
   21.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   Juraj Boskovič Švabinského 18 Bratislava
   Mgr. Klára Boskovičová Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Klára Boskovičová Švabinského 18 Bratislava
   09.12.1993Nové obchodné meno:
   BB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   Juraj Boskovič Švabinského 18 Bratislava
   Mgr. Klára Boskovičová Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Klára Boskovičová Švabinského 18 Bratislava
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava