Vytvořte fakturu

ITOC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Obchodní název ITOC
IČO 31364497
TIN 2020347835
DIČ SK2020347835
Datum vytvoření 30 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITOC
Dlhé diely 1/19
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 285 €
Zisk -12 425 €
Kapitál 196 106 €
Vlastní kapitál -60 366 €
Kontaktní informace
Email commas@commas.sk
Telefon(y) +421905472881
Mobile(y) +421905472881
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 179,800
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 179,800
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,340
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,370
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 886
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 185,140
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,791
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 497
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -67,502
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,425
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 257,931
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 181,350
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 75,581
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 155
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 171
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,756
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 73,499
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,285
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,285
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,521
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,188
C. Služby (účtová skupina 51) 2,456
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,768
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,201
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,236
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,641
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 229
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 228
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -229
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,465
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,425
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016