Vytvořte fakturu

B.K.F. advokátska kancelária - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B.K.F. advokátska kancelária
IČO 31364527
TIN 2020494674
DIČ SK2020494674
Datum vytvoření 01 Leden 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo B.K.F. advokátska kancelária
Zelinárska 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 721 €
Kapitál 57 668 €
Vlastní kapitál 1 660 €
Kontaktní informace
Email email@bkf.sk
webové stránky http://www.bkf.sk
Telefon(y) +421255566434
Fax(y) 0255422777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 52,648
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 996
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 996
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 49,185
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,207
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,207
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 47,813
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 165
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,815
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 745
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,070
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 652
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 652
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,648
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,660
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,660
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,988
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,988
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,165
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,165
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,668
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,721
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,698
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,673
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,112
D. Služby (účtová skupina 51) 10,217
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,677
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,273
4. Sociální náklady (527, 528) 404
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 188
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 398
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,081
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,048
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,369
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,225
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,072
2. Ostatní náklady (562A) 1,072
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 153
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,225
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,823
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 1,823
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364527 TIN: 2020494674 DIČ: SK2020494674
 • Sídlo: B.K.F. advokátska kancelária, Zelinárska 8, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Pavel Boka 0 € (0%) Tatranská 18 Bratislava 841 06
  Mgr. Šimon Boka 0 € (0%) Tatranská 18 Bratislava 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Šimon Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Šimon Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.01.2007
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.01.1994
   05.05.2004Noví spoločníci:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.01.1994
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava Vznik funkcie: 01.01.1994
   02.03.2004Nové obchodné meno:
   B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb podľa Zák. č. 586/2003 o advokácii
   01.03.2004Zrušené obchodné meno:
   B.K.F. komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám podľa Zák. č. 129/91 Zb.
   29.07.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 01.02.2002
   18.11.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.01.1994
   17.11.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   25.04.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 01.02.2002
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava Vznik funkcie: 01.01.1994
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   24.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   13.07.2001Nové sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   12.07.2001Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 09
   14.02.1997Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 09
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   13.02.1997Zrušené sidlo:
   Drieňová 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   28.12.1993Nové obchodné meno:
   B.K.F. komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Drieňová 5 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám podľa Zák. č. 129/91 Zb.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava