Vytvořte fakturu

CCW - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CCW
IČO 31364543
TIN 2020315429
DIČ SK2020315429
Datum vytvoření 30 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CCW
Trenčianska 47
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 736 190 €
Zisk 45 275 €
Kapitál 357 572 €
Vlastní kapitál 125 320 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903712920, 0255424622
Mobile(y) 0903712920
Fax(y) 0255424683
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,509
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,509
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,509
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 286,473
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 143,472
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91,864
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 299,982
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 170,595
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 689
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 117,992
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 45,275
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 129,387
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 121,395
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 64,958
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 16,401
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,577
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,459
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,992
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 736,190
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,281
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 657,316
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,593
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 674,855
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 66,147
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,986
C. Služby (účtová skupina 51) 359,301
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 208,815
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 955
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,585
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 665
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 401
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 61,335
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 282,163
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 156
X. Úrokové výnosy (662) 9
XI. Kurzové zisky (663) 147
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,389
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,380
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,233
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,102
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 12,827
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 45,275
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364543 TIN: 2020315429 DIČ: SK2020315429
 • Sídlo: CCW, Trenčianska 47, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Piekov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06 21.09.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alexander Piekov 6 639 € (100%) Zvončeková 29/B Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Piekov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Piekov Zvončeková 29/B Bratislava 831 06
   20.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   15.11.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   20.10.1998Nové obchodné meno:
   CCW s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   19.10.1998Zrušené obchodné meno:
   SLOVTREND, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   30.12.1993Nové obchodné meno:
   SLOVTREND, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a opravy elektrotechnických výrobkov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechnických výrobkov
   prenájom a leasing hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Pěkov Belanská 1 Bratislava 831 01