Vytvořte fakturu

DANUBE TRADE PARTNERSHIP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANUBE TRADE PARTNERSHIP
IČO 31364632
TIN 2020302042
DIČ SK2020302042
Datum vytvoření 09 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBE TRADE PARTNERSHIP
Saratovská 5
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 81 861 €
Zisk -1 433 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265935945, 0915293184
Mobile(y) 0915293184
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,268
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,650
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,650
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,650
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,173
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 47
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,120
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,162
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,162
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -42
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,006
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 110
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,896
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 445
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 445
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,268
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,002
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,131
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,131
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,433
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,266
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,983
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 342
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 342
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 564
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 317
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,760
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,252
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 81,861
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 78,238
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,623
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,564
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 87
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,027
D. Služby (účtová skupina 51) 47,419
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,051
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,548
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,989
4. Sociální náklady (527, 528) 514
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 267
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,401
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,401
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,312
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,297
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,705
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 586
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 586
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -582
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,715
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,148
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,148
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,433
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364632 TIN: 2020302042 DIČ: SK2020302042
 • Sídlo: DANUBE TRADE PARTNERSHIP, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31 09.02.2012
  Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02 02.11.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubica Konswaldová 2 640 € (39.8%) Nová 142/B Stupava 900 31
  Ing. Marián Konswald 4 000 € (60.2%) Saratovská 5 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2012Noví spoločníci:
   Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.11.2012
   25.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31 Vznik funkcie: 09.02.2012
   24.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Mgr. Gabriela Kurucová Saratovská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava 841 02
   20.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava 841 02
   25.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava 841 02
   24.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   marketing a management
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Konswaldová Saratovská 5 Bratislava 841 05
   11.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava 841 02
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Mgr. Gabriela Kurucová Saratovská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Konswaldová Saratovská 5 Bratislava 841 05
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   02.06.1997Nové sidlo:
   Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   01.06.1997Zrušené sidlo:
   Račianska 62 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   06.10.1995Nové sidlo:
   Račianska 62 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   05.10.1995Zrušené sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   09.12.1993Nové obchodné meno:
   DANUBE TRADE PARTNERSHIP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   marketing a management
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava