Vytvořte fakturu

TIPL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIPL
IČO 31364659
TIN 2020313900
DIČ SK2020313900
Datum vytvoření 16 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIPL
Priemyselná 13
96501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 685 €
Zisk -8 543 €
Kapitál 1 217 024 €
Vlastní kapitál 999 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,210,973
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,834
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,834
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,834
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,202,139
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,200,600
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,200,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200,600
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,185
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 849
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 849
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 336
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 342
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 241
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,210,973
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,544
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 25,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -31,472
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,486
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,543
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,218,517
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,200,601
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,200,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,200,600
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,916
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 177
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,278
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 54
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,306
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,685
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,306
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,379
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,202
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,398
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,083
D. Služby (účtová skupina 51) 1,449
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 151
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 111
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39
4. Sociální náklady (527, 528) 1
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 246
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,773
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,773
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,517
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,624
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 66
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -66
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,583
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,543
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364659 TIN: 2020313900 DIČ: SK2020313900
 • Sídlo: TIPL, Priemyselná 13, 96501, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   15.12.2008Nové sidlo:
   Priemyselná 13 Ladomerská Vieska 965 01
   Noví spoločníci:
   Jozef Futák Jula Horvátha 904/38 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Futák Jula Horvátha 904/38 Kremnica 967 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   14.12.2008Zrušené sidlo:
   Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   31.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   16.12.1993Nové obchodné meno:
   TIPL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovanie, nákup a ambulantný predaj spotrebného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v elektrotechnike a strojárenstve
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava