Vytvořte fakturu

SecuriLas - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SecuriLas
IČO 31364764
TIN 2020302086
DIČ SK2020302086
Datum vytvoření 14 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SecuriLas
Zámocká 5
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 406 747 €
Zisk -54 467 €
Kapitál 1 202 468 €
Vlastní kapitál 797 624 €
Kontaktní informace
Email info@securilas.com
Telefon(y) 0243330140
Fax(y) 0243330142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,129,928
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,203
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,203
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,898
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ -7,695
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,115,911
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 185,181
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 185,181
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 225
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 225
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 231,048
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 230,305
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,305
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 743
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 699,457
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,313
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 697,144
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,814
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,814
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,129,928
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 743,157
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 35,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 35,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,113
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 930
2. Ostatní fondy (427, 42X) 930
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 756,081
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 850,554
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -94,473
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,467
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,946
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,701
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,701
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 342,062
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 67,350
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,350
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 139,251
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,489
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,986
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,452
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,534
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,183
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,183
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,825
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 320
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,505
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,399,986
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,406,747
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,339,121
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 60,865
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,761
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,455,451
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 283,137
D. Služby (účtová skupina 51) 165,286
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 672,751
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 482,524
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 171,806
4. Sociální náklady (527, 528) 18,421
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,752
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,414
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,414
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31,627
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 255,725
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,759
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -48,704
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 890,698
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 35
XII. Kurzové zisky (663) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,592
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,380
2. Ostatní náklady (562A) 1,380
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 216
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,996
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,507
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,211
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,256
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,886
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -630
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364764 TIN: 2020302086 DIČ: SK2020302086
 • Sídlo: SecuriLas, Zámocká 5, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 24.03.1994
  JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01 16.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Lastovka 14 000 € (40%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  JUDr. Štefan Lastovka 21 000 € (60%) Stromová 42 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.08.2004Nové sidlo:
   Zámocká 5 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 24.03.1994
   03.08.2004Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.03.1994
   29.07.2004Nové obchodné meno:
   SecuriLas, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   28.07.2004Zrušené obchodné meno:
   FITTICH ALFA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Fittich SA Via Industria 17 Muzzano CH - 6933 Švajčiarsko
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.03.1994
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.03.1994
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.11.1994
   21.01.2003Noví spoločníci:
   Fittich SA Via Industria 17 Muzzano CH - 6933 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.03.1994
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.11.1994
   20.01.2003Zrušeny spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   19.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gálik Karpatská 6 Banská Bystrica
   24.11.2000Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   23.11.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   12.11.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Noví spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   11.11.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   10.06.1996Nové predmety činnosti:
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo a montáž káblových rozvodov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zasiadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02
   07.04.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   28.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   12.06.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   14.12.1993Nové obchodné meno:
   FITTICH ALFA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Gálik Karpatská 6 Banská Bystrica
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava