Vytvořte fakturu

Füle - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Füle
IČO 31364772
TIN 2020364896
DIČ SK2020364896
Datum vytvoření 17 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Füle
Trojičné nám. 2
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 520 €
Zisk 2 772 €
Kapitál 112 435 €
Vlastní kapitál 13 237 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0315622409, 0245641131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 87,606
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 87,606
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 289
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,894
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,000
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,767
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 118,500
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,008
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 827
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,409
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,772
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,492
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,957
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 98,435
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 287
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,537
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,611
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,520
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,520
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,683
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 936
C. Služby (účtová skupina 51) 447
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 804
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,544
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,952
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,837
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,137
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 105
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -105
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,732
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364772 TIN: 2020364896 DIČ: SK2020364896
 • Sídlo: Füle, Trojičné nám. 2, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Füle Amurská 34 Bratislava 04.03.1998
  Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06 04.03.1998
  Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava 04.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Füle 2 000 € (33.3%) Amurská 34 Bratislava
  Alexander Füle 2 000 € (33.3%) 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
  Ladislav Füle 2 000 € (33.3%) Šamorínska 38 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.10.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1998
   23.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   12.03.2001Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Vavrinec Füle ul.8.mája 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   17.12.1993Nové obchodné meno:
   Füle, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trojičné nám. 2 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Vavrinec Füle ul.8.mája 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava