Vytvořte fakturu

ecomVia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ecomVia
IČO 31364799
TIN 2020352895
DIČ SK2020352895
Datum vytvoření 03 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ecomVia
SNP 119
90873
Veľké Leváre
Financial information
Prodej a příjem 112 641 €
Zisk -3 072 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0491788 279, 0491731 845838, 0790388 279, 0903788279
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 295,792
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 292,873
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 291,755
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 291,755
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,118
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,118
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,891
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,937
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,486
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,486
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 451
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 954
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 940
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 295,792
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 164,712
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 140,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 140,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 24,486
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 24,486
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,298
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,298
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,072
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,472
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 110,809
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 871
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 108,900
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,038
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,663
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 608
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 608
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 112,141
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 112,641
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 92,932
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,209
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,866
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 69,324
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,672
D. Služby (účtová skupina 51) 21,551
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,293
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,293
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,775
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,594
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,856
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,516
2. Ostatní náklady (562A) 2,516
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,320
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,856
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,081
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 991
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 991
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,072
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015