Vytvořte fakturu

STREOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Obchodní název STREOS
IČO 31364802
TIN 2020352939
DIČ SK2020352939
Datum vytvoření 20 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STREOS
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 169 738 €
Zisk 5 655 €
Kapitál 58 195 €
Vlastní kapitál 6 695 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244250079, 0250448250448
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 80,627
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,203
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 46,203
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 46,203
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,322
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,267
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,267
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,364
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,364
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,364
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,691
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,691
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 102
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,627
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,574
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,384
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,384
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,655
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,053
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,947
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,008
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 30,939
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,919
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,014
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,014
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,905
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,187
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 169,738
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 117,630
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,078
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,494
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 75,239
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,161
D. Služby (účtová skupina 51) 30,529
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,768
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,756
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,756
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,244
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,779
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,629
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,661
2. Ostatní náklady (562A) 4,661
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 31
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,937
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,629
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,615
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,655
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016