Vytvořte fakturu

SLOVEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Obchodní název SLOVEK
IČO 31364934
TIN 2020836510
DIČ SK2020836510
Datum vytvoření 04 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVEK
Výhonská 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 153 499 €
Zisk 3 051 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254651851
Mobile(y) +421905380775
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 683,802
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 606,199
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 522,649
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 76,696
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 411,586
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,254
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,113
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 83,550
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 83,550
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,805
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 281
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 281
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,947
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,947
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,947
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,577
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,791
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,786
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,798
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,133
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 665
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 683,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,226
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 650
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 6,596
2. Ostatní fondy (427, 42X) 6,596
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -30,162
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,162
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,051
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 486,874
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 469,513
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 467,757
6. Long-term advance payments received (475A) 2,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -244
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,911
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,695
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,695
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,357
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,668
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,376
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -185
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,450
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,450
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 210,154
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -34
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 210,188
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 130,173
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 153,499
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 130,538
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 287
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,669
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,099
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,667
D. Služby (účtová skupina 51) 23,019
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 68,980
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,863
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,563
4. Sociální náklady (527, 528) 1,554
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 35,555
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 35,555
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,682
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,069
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,400
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,852
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 882
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 882
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 882
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,133
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,795
2. Ostatní náklady (562A) 4,795
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 338
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,251
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,149
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,098
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,098
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,051
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016
 • IČO :31364934 TIN: 2020836510 DIČ: SK2020836510
 • Sídlo: SLOVEK, Výhonská 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Magdaléna Labošová Červeňáková 13 Bratislava 841 01 20.07.2012
  Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 20.09.2001
  Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 24.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Miko 3 320 € (50%) Bratislava 811 04
  Ing. Marek Miko 3 320 € (50%) Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Labošová Červeňáková 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.07.2012
   29.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   26.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.05.2010
   20.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   10.07.2001Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 831 06
   04.01.1994Nové obchodné meno:
   SLOVEK, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť realitnej kancelárie
   úschova písomností a výkon manipulačnej agendy (archívačné práce)
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ