Vytvořte fakturu

EKVITA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKVITA
IČO 31365086
TIN 2020302108
DIČ SK2020302108
Datum vytvoření 10 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKVITA
Tichá 26
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 453 €
Zisk -2 146 €
Kapitál 158 333 €
Vlastní kapitál 10 483 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911717596
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 59,734
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 59,734
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,435
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,365
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,040
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,046
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,279
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 161,099
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,338
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 636
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,209
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,146
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,761
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,192
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 148,494
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,732
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,519
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 139,243
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 49,453
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 49,395
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 49,610
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,492
C. Služby (účtová skupina 51) 27,928
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 382
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,503
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -600
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,905
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -157
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,975
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 190
X. Úrokové výnosy (662) 190
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,184
M. Úrokové náklady (562) 638
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 546
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -994
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,151
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 995
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,146
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365086 TIN: 2020302108 DIČ: SK2020302108
 • Sídlo: EKVITA, Tichá 26, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01 10.01.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Rojko 5 643 € (85%) Hálkova 14 Bratislava 851 01
  MUDr. Beáta Rojková 996 € (15%) Hálova 14 Bratislava 851 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   MUDr. Beáta Rojková Hálova 14 Bratislava 851 31
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   03.09.1998Nové sidlo:
   Tichá 26 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   02.09.1998Zrušené sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   EKVITA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   23.03.1997Zrušené obchodné meno:
   EMPIRIA AUDIT, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. Lamačská 3 Bratislava
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   10.01.1994Nové obchodné meno:
   EMPIRIA AUDIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditórska činnosť
   Noví spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. Lamačská 3 Bratislava
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Rojko Hálkova 14 Bratislava 851 01