Vytvořte fakturu

REAL UNION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REAL UNION
IČO 31365230
TIN 2020859621
Datum vytvoření 13 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL UNION
Laurinská 3
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 25,109
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,109
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 109
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,218
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,703
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,191
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,191
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,488
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,515
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 71
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,444
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,344
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 912
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 48
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,140
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015