Vytvořte fakturu

JONA, Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JONA, Bratislava
IČO 31365302
TIN 2020302119
DIČ SK2020302119
Datum vytvoření 12 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JONA, Bratislava
Fedinova 900/3
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 361 444 €
Zisk 10 573 €
Kapitál 36 238 €
Vlastní kapitál 10 547 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255560065
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 51,627
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,726
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,726
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,726
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,901
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,711
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,711
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 74
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 74
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,116
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,957
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,159
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,627
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,120
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,950
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,950
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 17,925
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 17,925
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,967
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 327
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,294
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,573
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,507
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 664
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 664
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,725
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,079
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,079
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 265
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,208
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 118
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 118
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 361,443
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 361,444
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 360,402
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,042
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,811
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 291,607
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,311
D. Služby (účtová skupina 51) 25,283
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,950
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,983
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,944
4. Sociální náklady (527, 528) 23
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 660
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 660
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,633
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,201
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,331
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,331
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,331
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,302
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,729
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,729
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365302 TIN: 2020302119 DIČ: SK2020302119
 • Sídlo: JONA, Bratislava, Fedinova 900/3, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 01.12.2010
  Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 01.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Viera Bajkayová 3 320 € (50%) Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
  Vojtech Bajkay 3 320 € (50%) Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2011Nové sidlo:
   Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2010
   Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2010
   14.01.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie servisných služieb elektrických zariadení
   vykonávanie opravárenských služieb plynových zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martin Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   29.06.1998Noví spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martin Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   28.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   JONA, Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   poskytovanie servisných služieb elektrických zariadení
   vykonávanie opravárenských služieb plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07