Vytvořte fakturu

KlimaSystem - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KlimaSystem
IČO 31365311
TIN 2020336692
Datum vytvoření 04 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KlimaSystem
Kočovská 178
90632
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kontaktní informace
Email klimasystem@nextra.sk
Telefon(y) 0245524314
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 160,669
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,544
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,544
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,544
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 146,362
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 144,880
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 90,688
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,688
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,991
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,201
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,456
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,456
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 763
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 763
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,669
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -374,719
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -381,210
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -381,210
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,120
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 607
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 607
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 534,513
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 481,388
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 481,388
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,646
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,196
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,658
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,637
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,988
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 268
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 268
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255860.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365311 TIN: 2020336692
 • Sídlo: KlimaSystem, Kočovská 178, 90632, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Leden 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.2008Nové sidlo:
   Kočovská 178 Jablonica 906 32
   Noví spoločníci:
   CAVERA d.s. Brňovská 1 Praha 155 21 Česká republika
   28.04.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   KlimaSystem, spol. s r.o. Račianska 4 Bratislava 831 04
   12.09.2007Noví spoločníci:
   KlimaSystem, spol. s r.o. Račianska 4 Bratislava 831 04
   11.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   10.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   29.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Maruniak Maďarská 3 Košice 040 13 Vznik funkcie: 29.06.2006
   JUDr. Ladislav Zvolský Patočkova 1405/43 Praha 169 00 Česká republika Vznik funkcie: 29.06.2006
   07.09.1999Nové sidlo:
   Račianska 4 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   06.09.1999Zrušené sidlo:
   Ambrova 28 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, údržba a opravy chladiacich zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania s výnimkou montáže (pripojenia) kotlov vykurovacích agregátov na elektrickú sieť a s výnimkou opráv elektrických častí týchto kotlov
   údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   JUDr. Ladislav Zvolský Patočkova 43/1405 Praha 169 00 Česká republika
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ivan Cifrinec Výletní 357 Praha Česká republika
   02.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Ing. Ivan Cifrinec Výletní 357 Praha Česká republika
   01.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Muroň P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Muroň P. Horova 22 Bratislava
   19.08.1994Nové obchodné meno:
   KlimaSystem, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   18.08.1994Zrušené obchodné meno:
   FIVING Bratislava, s.r.o. cudzojazyčná mutácia v jazyku anglickom: FIVING Bratislava, Ltd. cudzojazyčná mutácie v jazyku nemeckom: FIVING Bratislava, GmbH.
   Zrušeny spoločníci:
   FIVING, s.r.o. Družstevná 6 Liptovský Mikuláš 831 01
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   04.01.1994Nové obchodné meno:
   FIVING Bratislava, s.r.o. cudzojazyčná mutácia v jazyku anglickom: FIVING Bratislava, Ltd. cudzojazyčná mutácie v jazyku nemeckom: FIVING Bratislava, GmbH.
   Nové sidlo:
   Ambrova 28 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe v oblasti vzduchotechniky
   konzultačná činnosť v oblasti vzduchotechniky
   automatizované spracovanie údajov
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, údržba a opravy chladiacich zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania s výnimkou montáže (pripojenia) kotlov vykurovacích agregátov na elektrickú sieť a s výnimkou opráv elektrických častí týchto kotlov
   údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   FIVING, s.r.o. Družstevná 6 Liptovský Mikuláš 831 01
   Ing. Boris Muroň P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Muroň P. Horova 22 Bratislava
   Ing. Stanislav Račan Račianska 4 Bratislava