Vytvořte fakturu

SCHRIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.09.2016
Basic information
Obchodní název SCHRIK
Stav Zničeno
IČO 31365451
TIN 2021291503
Datum vytvoření 30 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHRIK
Jégého 5
82108
Bratislava
Date of updating data: 27.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,888
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,888
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,888
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,888
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,888
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,655
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,600
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,358
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 176
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 176
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,479
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,479
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 233
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 100
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 100
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 100
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 133
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 133
Date of updating data: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
Date of updating data: 27.09.2016
Files
4304806.tif
Date of updating data: 27.09.2016
 • IČO :31365451 TIN: 2021291503
 • Sídlo: SCHRIK, Jégého 5, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SCHRIK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jégého 5 Bratislava 821 08
   30.12.1993Nové obchodné meno:
   SCHRIK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégého 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným