Vytvořte fakturu

NOVOSEDLÍK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název NOVOSEDLÍK
IČO 31365531
TIN 2020934773
DIČ SK2020934773
Datum vytvoření 13 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVOSEDLÍK
Hurbanova 40
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 52 749 €
Zisk 4 236 €
Kapitál 27 712 €
Vlastní kapitál -2 315 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421915180446
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,367
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,678
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,678
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,678
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,839
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,181
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,161
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,161
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,020
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,440
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 804
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 481
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,636
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 218
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 218
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 850
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 850
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,367
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,920
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,619
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,619
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,236
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,447
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 6,724
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,723
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,859
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,859
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,521
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,071
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,572
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 52,749
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 31,865
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,884
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,765
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,371
D. Služby (účtová skupina 51) 14,634
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,435
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,020
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,415
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 258
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,165
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,165
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,902
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,984
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,860
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,491
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 819
2. Ostatní náklady (562A) 819
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,672
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,491
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,493
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,257
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,257
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,236
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015