Vytvořte fakturu

RN Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RN Invest
IČO 31365612
TIN 2020296388
DIČ SK2020296388
Datum vytvoření 17 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RN Invest
Zadunajská cesta 8
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 451 €
Zisk -3 004 €
Kapitál 240 933 €
Vlastní kapitál 22 160 €
Kontaktní informace
Email icebeaer@yahoo.com
Telefon(y) 0948800208
Mobile(y) 0948800208
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 196,431
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 196,431
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,013
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,646
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,012
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 731
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,903
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 235,077
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,156
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 15,189
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,004
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 215,921
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,301
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 214,620
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,058
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,185
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 207,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,451
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,535
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,916
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,454
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,159
C. Služby (účtová skupina 51) 5,284
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,025
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 812
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,402
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,772
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,003
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,092
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 43
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 43
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -41
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,044
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,004
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015