Vytvořte fakturu

FEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název FEC
IČO 31365663
TIN 2020344447
DIČ SK2020344447
Datum vytvoření 12 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEC
Lamačská 3
81520
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 300 €
Zisk -22 042 €
Kapitál 89 612 €
Vlastní kapitál -26 984 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905376296
Mobile(y) 0905376296
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,117
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,117
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,117
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,819
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,000
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 192
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,627
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,936
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -45,682
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -30,943
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,042
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,618
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50,030
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,808
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 112
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 517
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,276
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,903
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,780
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,300
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,300
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,392
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,755
C. Služby (účtová skupina 51) 18,807
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,349
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 118
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,272
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,091
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,092
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,262
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 144
XI. Kurzové zisky (663) 144
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 134
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 10
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,082
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,042
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016