Vytvořte fakturu

FEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FEC
IČO 31365663
TIN 2020344447
DIČ SK2020344447
Datum vytvoření 12 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEC
Lamačská 3
81520
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 163 €
Zisk 3 344 €
Kapitál 89 612 €
Vlastní kapitál -26 984 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905376296
Mobile(y) 0905376296
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,389
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 21,389
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,389
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,738
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,008
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 209
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,521
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 60,127
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,640
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,287
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,344
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,767
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50,027
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,240
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 325
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 476
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,272
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,167
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,163
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,160
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,619
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,083
C. Služby (účtová skupina 51) 8,523
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,104
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,439
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,315
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,544
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,554
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 240
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 63
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 177
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -240
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,304
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,344
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365663 TIN: 2020344447 DIČ: SK2020344447
 • Sídlo: FEC, Lamačská 3, 81520, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roderik Plevka Lysákova 22 Bratislava 841 01 21.02.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roderik Plevka 6 639 € (100%) Lysákova 22 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Roderik Plevka Lysákova 22 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roderik Plevka Lysákova 22 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.02.2002
   05.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 21.02.2002
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   FEC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 3 Bratislava 815 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie investorov pri príprave a realizácií stavieb
   rozpočtové a kresličské práce
   nákup a predaj v rozsahu voľnej činnosti
   automatizované spracovanie údajov a poskytovanie softwaru
   reklamná a propagačná činnosť
   informačné, poradenské, konzultačné a právne služby
   činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Plevka Cabanova 4 Bratislava 841 02 Skončenie funkcie: 21.02.2002