Vytvořte fakturu

RACIOGAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RACIOGAS
IČO 31365680
TIN 2020352983
DIČ SK2020352983
Datum vytvoření 12 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RACIOGAS
Kutlíkova 1
85102
Bratislava
Financial information
Zisk -22 833 €
Kapitál 44 405 €
Vlastní kapitál 31 868 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905819460
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,372
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,343
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,343
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,343
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,907
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,292
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,200
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,615
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,601
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 122
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 122
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,372
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,036
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,214
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 7,349
2. Ostatní fondy (427, 42X) 7,349
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,003
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,268
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,265
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,833
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,336
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 306
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 306
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,680
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 343
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 180
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,709
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 415
D. Služby (účtová skupina 51) 1
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,105
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,506
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,575
4. Sociální náklady (527, 528) 24
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,345
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,345
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 646
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,709
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -416
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -164
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,873
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,833
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365680 TIN: 2020352983 DIČ: SK2020352983
 • Sídlo: RACIOGAS, Kutlíkova 1, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 28.03.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michaela Šlosárová 6 639 € (100%) Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.04.2011Noví spoločníci:
   Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   05.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   15.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   14.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   27.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   26.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   28.05.2001Noví spoločníci:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   27.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   RACIOGAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   revízie a skúšky plynových technických zariadení
   poradenstvo v oblasti plynových zariadení
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava