Vytvořte fakturu

Motor Cars Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Motor Cars Service
IČO 31365728
TIN 2020349848
DIČ SK2020349848
Datum vytvoření 21 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Motor Cars Service
Vranovská 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 811 €
Zisk 6 569 €
Kontaktní informace
Email murcova@moget.sk
Telefon(y) 0414323245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 783,740
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 747,774
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 747,774
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 679,723
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,857
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,000
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 33,194
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,645
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,508
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,530
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,530
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 978
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,137
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 613
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,524
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,321
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 62
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,259
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 783,740
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 777,196
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 36,514
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 36,514
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 679,723
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,826
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,826
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 52,564
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,564
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,569
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,544
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,331
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,331
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,213
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,811
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,811
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,811
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,677
D. Služby (účtová skupina 51) 407
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,696
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,558
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,558
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,564
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,909
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,727
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 129
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -127
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,782
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,213
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,213
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,569
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365728 TIN: 2020349848 DIČ: SK2020349848
 • Sídlo: Motor Cars Service, Vranovská 23, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava 17.10.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Iveta Murčová 19 917 € (54.5%) Jána Smreka 16 Bratislava
  Miroslav Murčo 16 597 € (45.5%) Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2008Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   18.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Katarína Murčová Okružná 151 Čadca
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   17.10.2000Nové sidlo:
   Vranovská 23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   16.10.2000Zrušené sidlo:
   Nejedlého 43 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Katarína Murčová Okružná 151 Čadca
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   26.11.1996Nové sidlo:
   Nejedlého 43 Bratislava 841 02
   25.11.1996Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   07.11.1996Nové sidlo:
   Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Cablková 12 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Murčo 2240 Rieka
   Terézia Slatkovská Pri kríži 20 Bratislava
   JUDr. Marta Srncová Andreja Mráza 2 Bratislava
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Vaverka - výkonný riaditeľ Nejedlého 43 Bratislava
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   Motor Cars Service spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva
   zámočnícke práce
   sprostredkovanie montáži a opravy strojov a strojných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Vaverka - výkonný riaditeľ Nejedlého 43 Bratislava
   24.04.1995Zrušené obchodné meno:
   Motor Cars Service - autoumyváreň, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   21.01.1994Nové obchodné meno:
   Motor Cars Service - autoumyváreň, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cablková 12 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   autoumyvárenské služby
   autoservis
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo 2240 Rieka
   Terézia Slatkovská Pri kríži 20 Bratislava
   JUDr. Marta Srncová Andreja Mráza 2 Bratislava
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava