Vytvořte fakturu

NORBERT SCHALLER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název NORBERT SCHALLER
IČO 31365736
TIN 2020344073
DIČ SK2020344073
Datum vytvoření 05 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORBERT SCHALLER
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 502 249 €
Zisk 3 996 €
Kapitál 493 524 €
Vlastní kapitál 125 770 €
Kontaktní informace
Email office@schalleraustria.com
webové stránky http://www.schalleraustria.com
Telefon(y) +421243415924, +421243415926, +421243415925
Fax(y) 0243415926
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 411,578
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 370,554
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 209,958
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 209,958
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 75,588
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,786
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,786
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,990
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 812
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 85,008
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 645
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 84,363
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 41,024
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 435
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 40,589
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 411,578
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,719
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 54,419
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,419
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,996
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,859
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,287
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,287
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 344,572
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 334,260
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 334,260
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,151
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,908
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,520
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,733
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 461,158
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 502,249
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 461,010
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 148
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,091
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 495,112
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 351,841
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,786
D. Služby (účtová skupina 51) 54,974
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 76,491
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 55,669
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,039
4. Sociální náklady (527, 528) 783
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 289
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,731
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,137
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 45,557
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 269
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 67
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 202
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -260
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,877
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,996
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016
 • IČO :31365736 TIN: 2020344073 DIČ: SK2020344073
 • Sídlo: NORBERT SCHALLER, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslava Nádašská Hálova 14 Bratislava 851 01 28.04.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslava Nádašská 6 640 € (100%) Hálová 14 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.2016Noví spoločníci:
   Jaroslava Nádašská Hálová 14 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   05.07.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Nádašská Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.04.2007
   07.04.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   05.01.1994Nové obchodné meno:
   NORBERT SCHALLER, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu