Vytvořte fakturu

B.M.T. SPEDITION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B.M.T. SPEDITION
IČO 31365779
TIN 2020329454
DIČ SK2020329454
Datum vytvoření 20 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.M.T. SPEDITION
Bratislava-Letisko M.R. Štefánika
82001
Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 270 103 €
Zisk -24 556 €
Kontaktní informace
Email info@aircraftoffice.sk
Telefon(y) 0232553141, 0243640511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 821,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 376,656
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 376,656
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 220,627
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 52,049
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 103,980
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 442,510
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 337,321
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 204,994
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,994
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,486
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,757
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 92,084
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 105,189
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,123
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 103,066
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,283
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 821,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -248,493
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,431
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,431
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -232,007
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 95,842
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -327,849
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,556
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 900,020
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 122,706
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 122,706
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 744,059
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,038
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,038
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 279,685
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,635
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,644
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,041
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 364,016
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,255
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,255
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 169,922
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 141,997
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 27,925
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,162,475
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,270,103
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,162,439
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 102,758
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,869
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,268,196
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,127
D. Služby (účtová skupina 51) 1,028,889
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,353
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,254
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,575
4. Sociální náklady (527, 528) 5,524
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,582
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,268
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,268
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 91,869
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,108
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,907
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 101,460
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,155
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,586
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,586
XII. Kurzové zisky (663) 7,569
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,770
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 595
2. Ostatní náklady (562A) 595
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 32,728
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,447
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,615
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,708
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,848
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,848
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,556
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365779 TIN: 2020329454 DIČ: SK2020329454
 • Sídlo: B.M.T. SPEDITION, Bratislava-Letisko M.R. Štefánika, 82001, Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Prof. Igor Bondarenko, DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05 29.04.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Prof. Igor Bondarenko, DrSc. 3 320 € (50%) Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
  Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko 3 320 € (50%) Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.2010Noví spoločníci:
   Prof. Igor Bondarenko , DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Igor Bondarenko , DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   28.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   20.01.1999Nové obchodné meno:
   B.M.T. SPEDITION, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   19.01.1999Zrušené obchodné meno:
   B.M.T. spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Igor Bondarenko Ľudovíta Fullu 3140/9 Bratislava 841 05
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   22.10.1998Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a leasing leteckej techniky a náhradných dielov leteckej techniky
   colná agenda-vybavovanie colnej agendy
   organizovanie seminárov leteckého personálu
   zasielateľstvo
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Igor Bondarenko Ľudovíta Fullu 3140/9 Bratislava 841 05
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   25.05.1995Nové sidlo:
   Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava 820 01
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   24.05.1995Zrušené sidlo:
   Letisko Bratislava 820 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Mendel Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Mendel - generálny riaditeľ Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   20.01.1994Nové obchodné meno:
   B.M.T. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letisko Bratislava 820 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti leteckej dopravy
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Mendel Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Mendel - generálny riaditeľ Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava