Vytvořte fakturu

EKA TEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKA TEAM
IČO 31365817
TIN 2020304803
DIČ SK2020304803
Datum vytvoření 13 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKA TEAM
Miletičova 43
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 86 178 €
Zisk -2 465 €
Kapitál 25 244 €
Vlastní kapitál 4 731 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244441193
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,123
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,930
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,319
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,319
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,319
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,611
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 705
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,906
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,193
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,193
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,123
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,267
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,641
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,641
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,746
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,319
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,923
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,242
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,465
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,856
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,835
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,835
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,067
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 312
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,383
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,665
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,707
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,954
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,954
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 85,984
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 86,178
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 85,984
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,591
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,620
D. Služby (účtová skupina 51) 9,637
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 73,220
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 55,136
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,151
4. Sociální náklady (527, 528) 3,933
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 513
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 601
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -413
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,727
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,093
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,093
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,092
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,505
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365817 TIN: 2020304803 DIČ: SK2020304803
 • Sídlo: EKA TEAM, Miletičova 43, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany 925 28 13.01.1994
  Soňa Dzúriková Kradžičova 6 Bratislava 821 08 27.02.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Margita Adamusová 3 321 € (50%) Orechová 416/18 Pusté Uľany 925 28
  Soňa Dzúriková 3 321 € (50%) Kradžičova 6 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2012Nové obchodné meno:
   EKA TEAM, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 43 Bratislava 821 09
   09.02.2012Zrušené obchodné meno:
   BDO Accounting, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 12 Bratislava 821 02
   29.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Robert Emila Tranovského 57 Bratislava 841 02
   01.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Emila Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2004
   23.01.2010Nové obchodné meno:
   BDO Accounting, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany 925 28
   Soňa Dzúriková Karadžičova 3968/6 Bratislava 821 08
   22.01.2010Zrušené obchodné meno:
   EKA TEAM, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany
   Soňa Dzúriková Kradžičova 6 Bratislava 821 08
   13.07.2006Noví spoločníci:
   Soňa Dzúriková Kradžičova 6 Bratislava 821 08
   Robert Emila Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Dzúriková Kradžičova 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.02.2006
   Robert Emila Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2004
   12.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Róbert Emila Repašského 8 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.01.1994
   Róbert Emila Repašského 8 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2004
   22.12.2004Noví spoločníci:
   Róbert Emila Repašského 8 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany 925 28 Vznik funkcie: 13.01.1994
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 13.01.1994
   Róbert Emila Repašského 8 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2004
   21.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   16.07.2001Nové sidlo:
   Sabinovská 12 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Kozia 11 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Margita Adamusová Orechová 416/18 Pusté Uľany
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   03.04.1995Nové sidlo:
   Kozia 11 Bratislava 811 03
   02.04.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 7b Bratislava 821 08
   13.01.1994Nové obchodné meno:
   EKA TEAM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 7b Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   služby auditora
   Noví spoločníci:
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Margita Adamusová Jégého 15/C Bratislava
   Alica Dzúriková Karadžičova 6 Bratislava
   Ing. Dagmar Emilová Repašského 8 Bratislava