Vytvořte fakturu

DATACENTRUM Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název DATACENTRUM Slovakia
IČO 31365850
TIN 2020302196
DIČ SK2020302196
Datum vytvoření 12 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATACENTRUM Slovakia
Štefánikova 19
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 327 216 €
Zisk -872 €
Kapitál 73 626 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.datacentrumsk.sk
Fax(y) 0252492590
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 86,523
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,705
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,705
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,705
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,839
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 70,280
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,020
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,494
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,526
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 260
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,559
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 893
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 666
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,979
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 179
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 7,800
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,523
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,834
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,834
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -38,790
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -38,790
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -872
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,351
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,301
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,453
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,453
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,588
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,087
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,566
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 607
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,210
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,210
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 33,840
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 327,216
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 327,032
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,625
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,057
D. Služby (účtová skupina 51) 41,875
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 259,117
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 186,207
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 1,638
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 65,026
4. Sociální náklady (527, 528) 6,246
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 498
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,163
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,163
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,915
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,591
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,100
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,503
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,089
2. Ostatní náklady (562A) 4,089
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 414
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 88
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -872
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31365850 TIN: 2020302196 DIČ: SK2020302196
 • Sídlo: DATACENTRUM Slovakia, Štefánikova 19, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Renáta Straková Balkánska 142/A Bratislava 851 01 03.04.2014
  Ing. Petr Lucký Jílovská 1867 Těptín 251 68 Česká republika 08.10.2013
  Zdeňek Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika 14.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DATACENTRUM systems & consulting, a.s. 26 556 € (66.7%) Písnická 30/13 Praha 4 142 00 Česká republika
  Zdeňek Matějček 6 639 € (16.7%) Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika
  FINANCE MK, s.r.o. 6 639 € (16.7%) Pr?běžná 41/387 Praha 100 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.04.2014Noví spoločníci:
   FINANCE MK, s.r.o. Pr?běžná 41/387 Praha 100 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Straková Balkánska 142/A Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.04.2014
   15.03.2014Noví spoločníci:
   DATACENTRUM systems & consulting, a.s. Písnická 30/13 Praha 4 142 00 Česká republika
   11.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Lucký Jílovská 1867 Těptín 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 08.10.2013
   23.01.2007Noví spoločníci:
   Zdeňek Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 14.12.2006
   16.07.2005Nové obchodné meno:
   DATACENTRUM Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.07.2000Nové sidlo:
   Štefánikova 19 Bratislava 811 05
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   školiaca a lektorská činnosť v oblasti poskytovaného softwaru a hardwaru
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   údržba a opravy hardwaru
   sprostredkovateľská činnosť najmä v oblasti výpočtovej techniky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   výroba softwaru
   12.01.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným