Vytvořte fakturu

MABAG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MABAG
IČO 31365906
TIN 2020296366
DIČ SK2020296366
Datum vytvoření 12 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MABAG
Medená 4
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 190 €
Zisk -2 830 €
Kapitál 80 879 €
Vlastní kapitál 12 629 €
Kontaktní informace
Email alena.steberlova@gmail.com
Telefon(y) 0905395622
Mobile(y) 0905395622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,461
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,432
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,432
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,432
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,009
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,377
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,377
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,377
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,632
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,316
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,316
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,461
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,799
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,983
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 808
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 808
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,199
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,199
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,830
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,662
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -9,566
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) -9,566
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,228
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,387
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,387
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,595
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 246
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,783
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,190
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,125
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,396
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 21,646
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,861
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,783
D. Služby (účtová skupina 51) 9,420
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 288
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,594
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,594
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,733
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,671
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,682
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 593
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 593
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 752
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 752
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,830
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,830
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31365906 TIN: 2020296366 DIČ: SK2020296366
 • Sídlo: MABAG, Medená 4, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava 17.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Adamec 4 979 € (75%) Vážska 11 Bratislava
  Gabriel Adamec 1 660 € (25%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   17.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Mário Bagič Duška Mrduljaša 46 Split Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jasovská 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   MABAG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 4 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkov. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava
   Mário Bagič Duška Mrduljaša 46 Split Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jasovská 49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002