Vytvořte fakturu

Gnome - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gnome
IČO 31366066
TIN 2020344381
DIČ SK2020344381
Datum vytvoření 13 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gnome
Jana Smreka 24
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 961 €
Zisk 19 258 €
Kapitál 40 068 €
Vlastní kapitál 34 352 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903757825
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,984
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 651
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,583
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 624
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,833
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,984
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,224
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,225
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 69
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,258
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,760
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,760
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 582
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 205
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 413
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,560
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 40,961
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 40,961
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,480
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,091
C. Služby (účtová skupina 51) 1,612
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,777
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,481
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,258
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 39
X. Úrokové výnosy (662) 3
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 36
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 830
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 714
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 116
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -791
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,690
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,432
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,258
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366066 TIN: 2020344381 DIČ: SK2020344381
 • Sídlo: Gnome, Jana Smreka 24, 84108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Brádler Jána Smreka 24 Bratislava 841 08 13.01.1994
  RNDr. Peter Polakovič Ľubovníkova 28 Bratislava 841 07 13.01.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Brádler 3 337 € (50%) Jána Smreka 24 Bratislava 841 08
  RNDr. Peter Polakovič 3 337 € (50%) Ľubovníkova 28 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.08.2011Nové sidlo:
   Jana Smreka 24 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Brádler Jána Smreka 24 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 13.01.1994
   RNDr. Peter Polakovič Ľubovníkova 28 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.01.1994
   04.08.2011Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina Bratislava 842 48
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Martin Môťovský Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Môťovský Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Peter Brádler Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   RNDr. Peter Polakovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   23.02.2004Nové sidlo:
   Mlynská dolina Bratislava 842 48
   Noví spoločníci:
   Peter Brádler Jána Smreka 24 Bratislava 841 08
   RNDr. Peter Polakovič Ľubovníkova 28 Bratislava 841 07
   RNDr. Martin Môťovský Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Môťovský Kalištná 3 Bratislava 841 07
   Peter Brádler Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   RNDr. Peter Polakovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   22.02.2004Zrušené sidlo:
   Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   13.01.1994Nové obchodné meno:
   Gnome, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   konzultačná a poradenská činnosť
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Brádler Hraničná 61 Bratislava 821 01
   RNDr. Martin Môťovský Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Peter Polakovič Estónska 4 Bratislava 821 06