Vytvořte fakturu

VILSON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VILSON
IČO 31366104
TIN 2020292087
DIČ SK2020292087
Datum vytvoření 26 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VILSON
Obchodná 15
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 123 €
Zisk 143 €
Kontaktní informace
Email elena.pobudova@gmail.com
Telefon(y) 0252923447, 0252932447
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 103,228
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,228
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 60,451
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60,451
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,777
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 42,590
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 187
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,228
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,510
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,631
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,631
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 730
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 730
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,718
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 754
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 754
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 92,964
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,110
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 201
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,713
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -60
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,123
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,123
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,063
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,799
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 20,870
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,929
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,386
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,543
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 324
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,193
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 183
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 40
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 40
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366104 TIN: 2020292087 DIČ: SK2020292087
 • Sídlo: VILSON, Obchodná 15, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ndue Jakupaj Laurinská 210/8 Bratislava 811 01 05.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ndue Jakupaj 5 643 € (65.4%) Laurinská 210/8 Bratislava 811 01
  Hona Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
  Gezim Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
  Artan Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.09.2007Noví spoločníci:
   Ndue Jakupaj pobyt na území SR : Laurinská 210/8 Bratislava 811 01
   Hona Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
   Gezim Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
   Artan Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
   04.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ndue Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Hona Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Gezim Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Artan Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   25.08.2006Nové sidlo:
   Obchodná 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ndue Jakupaj Laurinská 210/8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2004
   24.08.2006Zrušené sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ndue Jakupaj 494 Vydrany 930 16 Vznik funkcie: 05.08.2004
   19.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ndue Jakupaj 494 Vydrany 930 16 Vznik funkcie: 05.08.2004
   18.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 23.05.1994
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.1996
   09.02.2004Noví spoločníci:
   Ndue Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Hona Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Gezim Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Artan Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   08.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   24.09.2003Nové sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 23.05.1994
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.1996
   23.09.2003Zrušené sidlo:
   Obchodná 55 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 1434/4 Bratislava
   Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Dolná 1481/12 Komárno
   07.07.2000Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   06.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   14.04.1998Noví spoločníci:
   Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   13.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   05.11.1997Noví spoločníci:
   Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   04.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   02.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Dolná 1481/12 Komárno
   30.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 1434/4 Bratislava
   07.03.1996Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
   06.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   16.08.1994Nové sidlo:
   Obchodná 55 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
   15.08.1994Zrušené sidlo:
   Štefánikova 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Herák Koreničova 4 Bratislava
   26.01.1994Nové obchodné meno:
   VILSON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Herák Koreničova 4 Bratislava