Vytvořte fakturu

VILSON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VILSON
IČO 31366104
TIN 2020292087
DIČ SK2020292087
Datum vytvoření 26 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VILSON
Obchodná 15
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 123 €
Zisk 143 €
Kontaktní informace
Email elena.pobudova@gmail.com
Telefon(y) 0252923447, 0252932447
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 103,228
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,228
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 60,451
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60,451
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,777
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 42,590
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 187
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,228
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,510
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,631
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,631
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 730
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 730
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,718
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 754
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 754
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 92,964
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,110
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 201
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,713
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -60
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,123
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,123
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,063
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,799
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 20,870
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,929
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,386
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,543
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 324
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,193
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 183
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 40
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 40
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • IČO :31366104 TIN: 2020292087 DIČ: SK2020292087
  • Sídlo: VILSON, Obchodná 15, 81106, Bratislava
  • Datum vytvoření: 26 Leden 1994
  • Ředitelé:
    Osoba Funkce Sídlo Datum
    Ndue Jakupaj Laurinská 210/8 Bratislava 811 01 05.08.2004
  • Vlastníci:
    Osoba Funkce Podíl Sídlo
    Ndue Jakupaj 5 643 € (65.4%) Laurinská 210/8 Bratislava 811 01
    Hona Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
    Gezim Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
    Artan Jakupaj 996 € (11.5%) Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
    • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
      05.09.2007Noví spoločníci:
      Ndue Jakupaj pobyt na území SR : Laurinská 210/8 Bratislava 811 01
      Hona Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
      Gezim Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
      Artan Jakupaj pobyt na území SR : Ružičková 2798/5 Bratislava 821 05
      04.09.2007Zrušeny spoločníci:
      Ndue Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
      Hona Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
      Gezim Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
      Artan Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
      25.08.2006Nové sidlo:
      Obchodná 15 Bratislava 811 06
      Nový štatutárny orgán:
      Ndue Jakupaj Laurinská 210/8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2004
      24.08.2006Zrušené sidlo:
      Obchodná 66 Bratislava 811 06
      Zrušeny spoločníci:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ndue Jakupaj 494 Vydrany 930 16 Vznik funkcie: 05.08.2004
      19.08.2004Nový štatutárny orgán:
      Ndue Jakupaj 494 Vydrany 930 16 Vznik funkcie: 05.08.2004
      18.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 23.05.1994
      Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
      Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.1996
      09.02.2004Noví spoločníci:
      Ndue Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
      Hona Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
      Gezim Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
      Artan Jakupaj Jna 149 Peč Juhoslávia
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      08.02.2004Zrušeny spoločníci:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      24.09.2003Nové sidlo:
      Obchodná 66 Bratislava 811 06
      Nový štatutárny orgán:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 23.05.1994
      Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
      Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 66 Bratislava Vznik funkcie: 12.07.1996
      23.09.2003Zrušené sidlo:
      Obchodná 55 Bratislava 811 06
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
      Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 1434/4 Bratislava
      Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Dolná 1481/12 Komárno
      07.07.2000Noví spoločníci:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      06.07.2000Zrušeny spoločníci:
      Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      14.04.1998Noví spoločníci:
      Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
      13.04.1998Zrušeny spoločníci:
      Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
      05.11.1997Noví spoločníci:
      Gega Mikel Selo Rezine Djakovica Juhoslávia
      Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
      04.11.1997Zrušeny spoločníci:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
      02.12.1996Nový štatutárny orgán:
      Ščipe Topljanaj Pogradje So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Dolná 1481/12 Komárno
      30.04.1996Nový štatutárny orgán:
      Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 1434/4 Bratislava
      07.03.1996Noví spoločníci:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Ščipe Topljanaj Pogradje Klína Juhoslávia
      06.03.1996Zrušeny spoločníci:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      16.08.1994Nové sidlo:
      Obchodná 55 Bratislava 811 06
      Nový štatutárny orgán:
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Koreničova 4 Bratislava
      15.08.1994Zrušené sidlo:
      Štefánikova 6 Bratislava 811 06
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Jozef Herák Koreničova 4 Bratislava
      26.01.1994Nové obchodné meno:
      VILSON, spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Štefánikova 6 Bratislava 811 06
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
      Noví spoločníci:
      Vilson Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Lush Toplanaj So Klína Juhoslávia
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      Jozef Herák Koreničova 4 Bratislava