Vytvořte fakturu

ARETA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARETA
IČO 31366155
TIN 2020312976
Datum vytvoření 24 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARETA
Pri Dynamitke 10
83103
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kontaktní informace
Email areta@areta.sk
webové stránky http://www.areta.sk
Telefon(y) +421244450266, +421244450267, +421244450268, +421244452812
Fax(y) 0244450267, 0244452812
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 737
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 737
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 737
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 737
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 737
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,246
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,246
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 823
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 823
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 0
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366155 TIN: 2020312976
 • Sídlo: ARETA, Pri Dynamitke 10, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anna Koščová Pri Dynamitke 8 Bratislava 831 03 24.01.1994
  Ing. Igor Košč Pri Dynamitke 8 Bratislava 831 03 24.01.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Anna Koščová 3 320 € (50%) Pri Dynamitke 8 Bratislava 831 03
  Ing. Igor Košč 3 320 € (50%) Pri Dynamitke 8 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2007Nové sidlo:
   Pri Dynamitke 10 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Koščová Pri Dynamitke 8 Bratislava 831 03
   Ing. Igor Košč Pri Dynamitke 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Koščová Pri Dynamitke 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.01.1994
   Ing. Igor Košč Pri Dynamitke 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 24.01.1994
   07.11.2007Zrušené sidlo:
   Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Dzurányi Jurigovo nám. 3 Bratislava
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava Vznik funkcie: 24.01.1994
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava Vznik funkcie: 24.01.1994
   03.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava Vznik funkcie: 24.01.1994
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava Vznik funkcie: 24.01.1994
   02.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava
   03.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Dzurányi Jurigovo nám. 3 Bratislava
   19.04.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku-predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Dzurányi Jurigovo nám. 3 Bratislava
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Dzurányi Jurigovo nám. 3 Bratislava
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava
   02.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Roman Dzurányi Jurigovo nám. 3 Bratislava
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava
   01.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Dzurányi Jurigovo nám. 3 Bratislava
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava
   31.03.1995Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou zriaďovania a prevádzkovania jednotnej telekomunikačnej siete vrátane poskutovania služieb prostredníctvom tejto siete
   predladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom s výnimkou služieb vymedzeným zákonom č. 36/67 Zb.
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž a opravy výrobkov spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   24.01.1994Nové obchodné meno:
   ARETA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 15 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Dzurányi Jurigovo nám. 3 Bratislava
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Dzurányi Jurigovo nám. 3 Bratislava
   Ing. Igor Košč Tupolevova 13 Bratislava
   Ing. Anna Koščová Tupolevova 13 Bratislava