Vytvořte fakturu

WH - KOTE Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WH - KOTE Bratislava
IČO 31366163
TIN 2020353005
DIČ SK2020353005
Datum vytvoření 19 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WH - KOTE Bratislava
Ševčenkova 25
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 712 €
Zisk 2 866 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262525774, 0262525775, 0905619692
Mobile(y) +421905619692
Fax(y) 0262525776
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,115
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,115
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,115
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,820
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,585
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,935
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,254
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,252
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -167
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,866
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,681
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,822
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,859
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,619
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,524
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,051
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,665
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 91,712
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 90,565
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 900
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 247
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 87,715
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 50,050
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,791
C. Služby (účtová skupina 51) 8,851
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,411
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 384
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,023
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 247
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 958
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,997
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,873
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 171
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -171
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,826
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366163 TIN: 2020353005 DIČ: SK2020353005
 • Sídlo: WH - KOTE Bratislava, Ševčenkova 25, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava 14.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Baláž 6 639 € (100%) Ševčenkova 25 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2011Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 Družstevní 396 Lomnice u Tišnova 679 23 Česká republika
   07.04.2009Noví spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 Družstevní 396 Lomnice u Tišnova 679 23 Česká republika
   06.04.2009Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 41 Praha 4 140 00 Česká republika
   08.10.2001Noví spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 41 Praha 4 140 00 Česká republika
   07.10.2001Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE Praha, s.r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   WH-KOTE Praha, s.r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   WH - KOTE Praha, s.r.o. 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   19.01.1994Nové obchodné meno:
   WH - KOTE Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   kopírovacie služby
   Noví spoločníci:
   WH - KOTE Praha, s.r.o. 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava