Vytvořte fakturu

MASEB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MASEB
IČO 31366287
TIN 2020341785
DIČ SK2020341785
Datum vytvoření 01 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MASEB
Galvaniho 2
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 582 €
Zisk 4 732 €
Kapitál 3 120 €
Vlastní kapitál -50 421 €
Kontaktní informace
Email maseb@nextra.sk
Telefon(y) +421265456212, +421265456211
Mobile(y) +421903715506, +421911939093
Fax(y) 0265456211
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,446
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,138
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 184
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 124
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,446
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -45,689
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -117,473
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,732
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,135
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 47,135
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,211
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,348
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,576
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,582
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,680
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,115
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 787
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,492
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 910
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,117
C. Služby (účtová skupina 51) 2,282
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 286
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 921
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -199
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 175
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,090
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,486
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 400
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 389
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -398
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,692
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015