Vytvořte fakturu

SpecPage - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Obchodní název SpecPage
IČO 31366295
TIN 2020296410
DIČ SK2020296410
Datum vytvoření 27 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SpecPage
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 730 792 €
Zisk 708 €
Kontaktní informace
Email bratislava@protagongroup.eu
Telefon(y) 0253415744
Mobile(y) 0903754082
Fax(y) 0253415230
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 169,453
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 397
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 397
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 397
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 168,679
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 94,239
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,517
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,517
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,722
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 74,440
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,486
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 72,954
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 377
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 377
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 169,453
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,642
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,598
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 29,515
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,483
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,483
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,338
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,584
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,246
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 708
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,407
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,924
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,924
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 58,483
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,199
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,199
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26,270
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,812
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,202
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 39,404
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 39,404
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 730,792
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 730,792
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 727,207
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,881
D. Služby (účtová skupina 51) 113,844
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 591,842
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 435,890
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 148,571
4. Sociální náklady (527, 528) 7,381
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 159
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 159
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,585
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 597,067
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,589
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 708
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • IČO :31366295 TIN: 2020296410 DIČ: SK2020296410
 • Sídlo: SpecPage, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Severin Weiss Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia 21.06.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SpecPage AG 16 598 € (100%) Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.12.2015Noví spoločníci:
   SpecPage AG Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia
   28.05.2015Nové obchodné meno:
   SpecPage s r.o.
   08.07.2011Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Severin Weiss Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 21.06.2011
   25.07.2009Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   17.03.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov