Vytvořte fakturu

OMNICO Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OMNICO Slovakia
IČO 31366317
TIN 2020353016
DIČ SK2020353016
Datum vytvoření 18 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMNICO Slovakia
Wolkrova 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 782 €
Zisk 4 029 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0850850178, 0905241094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,498
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 9
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,536
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,953
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,498
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,135
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,803
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,029
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,363
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 829
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,534
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 869
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 442
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,782
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,619
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,136
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,658
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,419
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,203
C. Služby (účtová skupina 51) 1,955
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,124
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,178
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 96
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 96
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -95
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,029
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,029
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015