Vytvořte fakturu

FORTE EXTRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název FORTE EXTRA
IČO 31366449
TIN 2020302229
DIČ SK2020302229
Datum vytvoření 20 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORTE EXTRA
Panónska cesta 9
85232
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 261 €
Zisk 5 933 €
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 148,218
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 56,682
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 56,682
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,682
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,536
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,465
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,991
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,991
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,474
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87,071
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 86
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 86,985
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 148,218
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,710
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 47,328
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 47,328
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,933
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,508
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 57,332
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 56,629
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 703
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,676
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 240
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,436
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,500
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,261
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,261
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 17,261
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,578
D. Služby (účtová skupina 51) 9,367
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 211
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,683
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,894
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,606
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,673
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,673
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,933
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015