Vytvořte fakturu

R.B.I. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Obchodní název R.B.I.
IČO 31366520
TIN 2020296432
DIČ SK2020296432
Datum vytvoření 02 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R.B.I.
Hlavné námestie 3
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 011 319 €
Zisk 277 045 €
Kapitál 5 938 944 €
Vlastní kapitál 601 971 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254414352, +421254433124, +421254434139
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,730,350
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,336,157
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,336,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 450,374
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,873,735
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,048
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 385,435
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 203,079
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 203,079
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,079
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 182,356
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36,477
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 145,879
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,758
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,758
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,730,350
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 879,016
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,704,840
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,704,840
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,498
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 170,484
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 170,484
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,287,851
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 933,177
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,221,028
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 277,045
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,814,350
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 363,385
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 289,000
6. Long-term advance payments received (475A) 74,169
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 216
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,222,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 856,965
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,114
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,114
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 803,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,851
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 372,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 36,984
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 36,984
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,009,169
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,011,319
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,009,169
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,150
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 567,301
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 69,035
D. Služby (účtová skupina 51) 98,206
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,990
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 364,014
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 364,014
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 16,930
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,126
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 444,018
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 841,928
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 156,799
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 135,640
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 135,640
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 21,159
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -156,781
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 287,237
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,192
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,192
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 277,045
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016
 • IČO :31366520 TIN: 2020296432 DIČ: SK2020296432
 • Sídlo: R.B.I., Hlavné námestie 3, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 31.01.2012
  Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 11.06.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  KING PARK SLOVAKIA, s. r. o. 1 022 904 € (60%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  GEFAMIN, s. r. o. 681 936 € (40%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.02.2014Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 31.01.2012
   17.12.2011Noví spoločníci:
   GEFAMIN, s. r. o. Štefanovičova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
   19.06.2010Noví spoločníci:
   KING PARK SLOVAKIA, s. r. o. Štefanovičova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 11.06.2010
   28.06.2005Nové sidlo:
   Hlavné námestie 3 Bratislava 811 01
   20.12.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu rekonštrukcie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   02.02.1994Nové obchodné meno:
   R.B.I., spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným