Vytvořte fakturu

DVT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DVT
IČO 31366601
TIN 2020344370
DIČ SK2020344370
Datum vytvoření 01 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DVT
Janotova 12
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 385 806 €
Zisk -3 148 €
Kapitál 61 195 €
Vlastní kapitál -60 618 €
Kontaktní informace
Email dvt@dvt.sk
webové stránky http://www.dvt.sk
Fax(y) 0265423508
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 24,393
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,393
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,393
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 76,233
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 52,137
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 100,626
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,227
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,148
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 96,399
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,575
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 89,604
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,021
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 16,433
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,424
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,726
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 385,806
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 385,806
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 388,717
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 142,552
C. Služby (účtová skupina 51) 40,934
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 204,003
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,207
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,911
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 202,320
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 238
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 238
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -237
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,148
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,148
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366601 TIN: 2020344370 DIČ: SK2020344370
 • Sídlo: DVT, Janotova 12, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07 16.04.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gabriela Kmeťová, rod. Palušová 6 705 € (100%) Egrešová 13843/2A Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   17.06.2006Noví spoločníci:
   Gabriela Kmeťová, rod. Palušová Egrešová 13843/2A Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Kmeťová, rod. Palušová Egrešová 13843/2A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.06.2006
   16.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   16.04.2002Nové obchodné meno:
   DVT, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   15.04.2002Zrušené obchodné meno:
   DVT - dodávky vzduchotechnických technológií, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   21.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   20.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Egrešova 2/A Bratislava 821 07
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   14.10.1998Noví spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   13.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   12.05.1994Nový štatutárny orgán:
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   01.02.1994Nové obchodné meno:
   DVT - dodávky vzduchotechnických technológií, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Janotova 12 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a údržba mechanických častí vzduchotechnických zariadení
   zámočníctvo
   inžinierska činnosť v oblasti vzduchotechniky
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Milan Kmeť Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Katerinec Slowackého 28 Bratislava
   Ing. Ladislav Kocúr Koperníkova 55 Bratislava