Vytvořte fakturu

OPERATÍVA plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OPERATÍVA plus
IČO 31366678
TIN 2020318168
DIČ SK2020318168
Datum vytvoření 03 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OPERATÍVA plus
Rezedova 5
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 720 913 €
Zisk 173 800 €
Kapitál 1 137 052 €
Vlastní kapitál 556 572 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,236,460
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 402,924
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 402,924
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 59,367
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 248,232
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 95,043
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 282
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 831,252
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 647,883
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 644,512
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,371
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,883
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,240
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,240
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,555
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 165,486
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,036
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 164,450
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,284
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 397
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,236,460
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 603,275
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,774
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 58,652
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 896
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 896
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,543
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,543
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 238,163
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 238,163
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 122,447
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 122,447
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 173,800
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633,185
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,998
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,082
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,916
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 616,951
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 104,489
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,489
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 418,808
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,941
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,695
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,279
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,739
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,197
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,197
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,715,169
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,720,913
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,714,954
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 215
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,744
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,471,214
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 925,250
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 77,039
D. Služby (účtová skupina 51) 176,719
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 220,141
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 156,826
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,072
4. Sociální náklady (527, 528) 9,243
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,213
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 70,671
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 70,671
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -2,819
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 249,699
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 536,161
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,907
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 775
2. Ostatní náklady (562A) 775
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 227
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,905
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,874
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 238,825
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 65,025
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 65,025
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 173,800
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366678 TIN: 2020318168 DIČ: SK2020318168
 • Sídlo: OPERATÍVA plus, Rezedova 5, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04 25.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Šulák 6 774 € (100%) H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.04.2011Nové obchodné meno:
   OPERATÍVA plus spol. s r.o.
   31.03.2011Zrušené obchodné meno:
   Cestovná kancelária OPERATÍVA - TOURS spol. s r.o.
   23.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.05.2010
   22.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   15.05.1995Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   03.02.1994Nové obchodné meno:
   Cestovná kancelária OPERATÍVA - TOURS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava