Vytvořte fakturu

KYBEKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KYBEKO
IČO 31366686
TIN 2020361948
DIČ SK2020361948
Datum vytvoření 01 Únor 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo KYBEKO
Hrnčiarska 58
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 92 629 €
Kapitál 366 847 €
Kontaktní informace
Email kybeko@kybeko.sk
Telefon(y) 0336451144, 0336451176, 0336451177
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 295,752
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 295,752
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,245
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27,061
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,401
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,644
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 349,997
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 349,997
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 349,997
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,163
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,201
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 344,633
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 92,629
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,356
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 78,681
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,592
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 80,559
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 8,469
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,351
C. Služby (účtová skupina 51) 21,348
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,570
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,098
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 24,723
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,070
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,869
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,888
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,888
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,887
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,183
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 7,183
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366686 TIN: 2020361948 DIČ: SK2020361948
 • Sídlo: KYBEKO, Hrnčiarska 58, 90201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Kysel 0 € (0%) Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01
  Mauro Bellandi 0 € (0%) Trnavská 8 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.2004Nové sidlo:
   Hrnčiarska 58 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné, než základné služby s ním spojené
   upratovacie a čistiace služby
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kysel Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.02.1994
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.02.1994
   04.11.2004Zrušené sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 901 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava 851 01
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 901 01
   15.01.1997Nové sidlo:
   Šenkvická 1 Pezinok 901 02
   Noví spoločníci:
   Jozef Kysel Hrnčiarska 101 Pezinok 902 01
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava 851 01
   Mauro Bellandi Trnavská 8 Pezinok 901 01
   14.01.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mauro Bellandi Starohorská 41 Banská Bystrica
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mauro Bellandi Starohorská 41 Banská Bystrica
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava
   20.03.1995Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s textilnými odpadmi
   01.02.1994Nové obchodné meno:
   KYBEKO, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a spracovanie textílií za účelom ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Mauro Bellandi Starohorská 41 Banská Bystrica
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Mauro Bellandi Starohorská 41 Banská Bystrica
   Jozef Kysel Farského 20 Bratislava