Vytvořte fakturu

MULTI VAC SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MULTI VAC SLOVAKIA
IČO 31366821
TIN 2020329520
Datum vytvoření 18 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MULTI VAC SLOVAKIA
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,855
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,283
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 664
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,908
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,855
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,912
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,071
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,767
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,678
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,974
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,543
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,904
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,257
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 89
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4317121.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366821 TIN: 2020329520
 • Sídlo: MULTI VAC SLOVAKIA, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03 04.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Buttko 4 979 € (75%) Gessayova 16 Bratislava 851 03
  Vladimír Buttko 1 660 € (25%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   14.03.1999Zrušené sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   Vladimír Buttko Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   Vladimír Buttko Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zoltán Horváth Poľná 56 Gabčíkovo
   Miloš Molitoris Dudvážska 35 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   MULTI VAC SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03
   Vladimír Buttko Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zoltán Horváth Poľná 56 Gabčíkovo
   Miloš Molitoris Dudvážska 35 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 851 03