Vytvořte fakturu

ARBOREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název ARBOREX
IČO 31366856
TIN 2020336780
DIČ SK2020336780
Datum vytvoření 20 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARBOREX
Bárdošova 3
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 817 €
Zisk -16 928 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903715677
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,460
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,039
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,208
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,974
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 74,460
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,438
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 19,916
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,523
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -61,588
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,928
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,898
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 450
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 37,373
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 73,075
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,996
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,994
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,085
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,817
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,158
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,117
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,542
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 38,711
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,958
C. Služby (účtová skupina 51) 35,177
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 457
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,894
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,860
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 76
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,968
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,928
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016