Vytvořte fakturu

ELAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ELAS
IČO 31366899
TIN 2020345811
DIČ SK2020345811
Datum vytvoření 18 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELAS
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 560 380 €
Zisk -1 328 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421911729644
Mobile(y) +421911469374, +421911729640, +421911729641, +421911729642, +421911729644
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,681
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,681
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,681
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,107
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 47,901
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,757
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 145,788
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,043
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,068
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,328
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 101,745
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,508
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 25,830
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 24,673
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,887
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,418
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,348
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,717
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,017
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 560,380
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 490,673
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 52,738
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,850
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 545,235
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 460,114
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,015
C. Služby (účtová skupina 51) 15,301
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,214
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,562
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,355
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 23,145
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,529
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,145
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,981
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 105
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 105
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 13,698
M. Úrokové náklady (562) 7,300
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,398
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,593
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,552
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,328
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31366899 TIN: 2020345811 DIČ: SK2020345811
 • Sídlo: ELAS, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03 16.11.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladislav Čermák 6 639 € (100%) Furdekova 8 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 08.02.2008
   02.12.2010Noví spoločníci:
   Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.11.2010
   Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.11.2010
   01.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56
   15.07.2010Noví spoločníci:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56
   14.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Šedinár SNP 143/58 Trenčianske Teplice 914 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   15.03.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   prípravné práce k realizácii stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie práce pri realizácii interiérov a exteriérov
   Noví spoločníci:
   Stanislav Šedinár SNP 143/58 Trenčianske Teplice 914 51
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 08.02.2008
   14.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   15.01.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
   30.05.2001Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.2001Zrušené sidlo:
   Švantnerova 11 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   04.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   03.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   10.01.1995Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   ELAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švantnerova 11 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava