Vytvořte fakturu

ENERGY ONE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.10.2016
Basic information
Obchodní název ENERGY ONE
IČO 31366937
TIN 2020333612
DIČ SK2020333612
Datum vytvoření 18 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGY ONE
Čachtická 13
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 396 299 €
Zisk -2 150 €
Date of updating data: 24.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,720
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,053
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,053
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,667
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,717
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 57,529
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,807
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,767
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 108,437
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,847
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,167
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -809
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,150
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 103,590
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 252
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 103,102
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 85,644
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,632
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,870
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,956
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 236
Date of updating data: 24.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 396,299
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 205,333
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 190,115
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 851
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 396,002
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 177,424
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,648
C. Služby (účtová skupina 51) 170,121
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,644
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 693
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,894
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,578
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 297
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,255
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,090
M. Úrokové náklady (562) 735
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 355
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,088
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -791
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,359
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,150
Date of updating data: 24.10.2016
Date of updating data: 24.10.2016