Vytvořte fakturu

B.H.P.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B.H.P.S.
IČO 31366953
TIN 2020353027
DIČ SK2020353027
Datum vytvoření 11 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.H.P.S.
Heyrovského 10
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 229 028 €
Zisk -18 193 €
Kapitál 229 491 €
Vlastní kapitál -203 222 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903721187
Fax(y) 0243410304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 97,511
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,959
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,959
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,959
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,755
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,558
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,558
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 62,745
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 62,745
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,745
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,507
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,228
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,228
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 271
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 945
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 945
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 797
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 97,511
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -221,415
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 355,950
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -566,476
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -566,476
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,193
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,926
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,551
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 13,248
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 13,248
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,303
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 485
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 485
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 241,932
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 165,794
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,794
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,880
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,053
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,949
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,256
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,420
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,314
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 106
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,538
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 229,028
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 184,193
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,593
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,242
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 241,715
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,712
D. Služby (účtová skupina 51) 26,073
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 141,054
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,354
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,109
4. Sociální náklady (527, 528) 6,591
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,043
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,724
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,724
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,530
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,525
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,054
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,687
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,408
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,506
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,647
2. Ostatní náklady (562A) 3,647
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,859
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,506
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,193
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,193
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31366953 TIN: 2020353027 DIČ: SK2020353027
 • Sídlo: B.H.P.S., Heyrovského 10, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava 09.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Buček 1 660 € (25%) Heyrovského 10 Bratislava
  Ing. Miroslav Hladík 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Viliam Perknovský 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Jozef Škalák 1 660 € (25%) Levočská 13 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.04.2012Nové sidlo:
   Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   27.04.2012Zrušené sidlo:
   Levočská 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   09.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcová 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   08.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   18.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   11.02.1994Nové obchodné meno:
   B.H.P.S., spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Levočská 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   výroba výrobkov z betónu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   prenájom dopravných strojov a mechanizmov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava