Vytvořte fakturu

DE - CRED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.01.2016
Basic information
Obchodní název DE - CRED
IČO 31367038
TIN 2020302273
DIČ SK2020302273
Datum vytvoření 09 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DE - CRED
Čelakovského 1
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 483 142 €
Zisk -549 409 €
Kapitál 1 527 214 €
Vlastní kapitál 173 454 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903700531
Date of updating data: 20.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 685,215
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 522,868
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 515,026
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 32,742
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 466,676
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 15,608
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,842
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,842
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 161,954
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,177
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,677
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,677
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 143,777
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 178
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 143,599
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 393
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 393
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 685,215
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -375,957
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,568
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,568
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,949
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,164
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,164
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 139,771
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 139,771
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -549,409
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,061,172
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,061,172
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,176
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,176
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 507,103
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,090
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 546,803
Date of updating data: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 482,704
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 483,142
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 406,566
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 76,137
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 439
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,031,368
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 947,945
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,973
D. Služby (účtová skupina 51) 30,319
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,000
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,430
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,430
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,701
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -548,226
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -504,534
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 230
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 230
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -222
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -548,448
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -549,409
Date of updating data: 20.01.2016
Date of updating data: 20.01.2016