Vytvořte fakturu

EKOJURIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOJURIS
IČO 31367046
TIN 2020870214
DIČ SK2020870214
Datum vytvoření 04 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOJURIS
Bajkalská 25
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 92 477 €
Zisk 69 €
Kapitál 29 527 €
Vlastní kapitál 18 576 €
Kontaktní informace
Email ekojuris@stonline.sk
Telefon(y) 0253637181, 0253637182, 0253637183, 0258233238
Mobile(y) +421903413281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,899
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,971
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,971
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,971
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,634
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 208
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 208
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,079
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,079
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,079
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,347
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,570
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,777
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,294
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,721
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 573
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,899
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,645
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,027
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,239
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,239
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,202
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,388
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 421
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,431
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,587
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,815
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,134
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 783
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 783
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 52
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 52
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 91,451
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 92,477
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 91,451
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,026
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,096
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,399
D. Služby (účtová skupina 51) 17,840
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 62,857
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,325
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,984
4. Sociální náklady (527, 528) 3,548
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 345
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,974
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,974
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,681
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,381
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,212
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 353
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -352
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,029
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367046 TIN: 2020870214 DIČ: SK2020870214
 • Sídlo: EKOJURIS, Bajkalská 25, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava 03.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Medvecký 2 722 € (41%) Ľubovnianska 16 Bratislava
  JUDr. Jarmila Hajachová 1 328 € (20%) Bratislava
  Ing. Imrich Valacsai 2 590 € (39%) Malinovo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   12.01.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   11.01.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Daniel Šuplata 126 Blatné
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   17.12.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Daniel Šuplata 126 Blatné
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   16.12.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   03.03.1999Nové obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   02.03.1999Zrušené obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o. ekonomické, právne a obchodné služby
   Zrušeny predmety činnosti:
   plastická úprava nechtov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   19.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   18.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   28.10.1994Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 08
   27.10.1994Zrušené sidlo:
   Budovateľská 28 Bratislava 821 08
   04.02.1994Nové obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o. ekonomické, právne a obchodné služby
   Nové sidlo:
   Budovateľská 28 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí
   plastická úprava nechtov
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava