Vytvořte fakturu

T GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T GROUP
IČO 31367259
TIN 2020329542
DIČ SK2020329542
Datum vytvoření 11 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T GROUP
Vavilovova 3/1143
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 820 €
Zisk -801 €
Kapitál 19 321 €
Vlastní kapitál 2 631 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.t-group.sk
Telefon(y) +421244645071
Mobile(y) +421905605781
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,265
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 975
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 975
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,812
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 316
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,186
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,424
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,335
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,077
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,830
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 60
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,134
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -801
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,247
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 486
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,761
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 400
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 390
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,714
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,257
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,820
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,820
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,383
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 543
C. Služby (účtová skupina 51) 12,662
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,614
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,382
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 437
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,615
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 278
M. Úrokové náklady (562) 97
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 181
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -278
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 159
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31367259 TIN: 2020329542 DIČ: SK2020329542
 • Sídlo: T GROUP, Vavilovova 3/1143, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Únor 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava 5 851 01 11.02.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Zelman 3 353 € (50%) Vavilovova 3 Bratislava 5 851 01
  Emília Búciová 3 353 € (50%) Záhrebská 11 Bratislava 811 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.01.2010Nové sidlo:
   Vavilovova 3/1143 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   22.01.2010Zrušené sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 831 02
   06.10.2006Nové sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 831 02
   05.10.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   03.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava 851 01
   Emília Búciová Záhrebská 11 Bratislava 811 05
   02.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Emília Búciová Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   23.05.2003Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Emília Búciová Záhrebská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava 5 851 01 Vznik funkcie: 11.02.1994
   22.05.2003Zrušené sidlo:
   Popradská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   17.07.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   16.07.2000Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   02.12.1994Nové obchodné meno:
   T GROUP s.r.o.
   01.12.1994Zrušené obchodné meno:
   TATRATRON GROUP s.r.o.
   11.02.1994Nové obchodné meno:
   TATRATRON GROUP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 48 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   školiteľská činnosť v oblasti programového vybavenia
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Ferdinand Búci Záhrebská 11 Bratislava
   RNDr. Peter Zaťko Popradská 48 Bratislava
   Ing. Michal Zelman Vavilovova 3 Bratislava