Vytvořte fakturu

SLOTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOTECH
IČO 31367275
TIN 2020896581
DIČ SK2020896581
Datum vytvoření 17 Únor 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOTECH
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 798 €
Zisk -19 239 €
Kapitál 53 808 €
Vlastní kapitál -21 967 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,297
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,707
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,442
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,028
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,297
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,206
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -56,821
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,239
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 70,503
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,004
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,723
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,338
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,077
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 866
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 58,499
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 57,798
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 57,798
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 75,974
C. Služby (účtová skupina 51) 34,774
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 31,213
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,987
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,176
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,024
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 103
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 103
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,279
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,239
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • IČO :31367275 TIN: 2020896581 DIČ: SK2020896581
  • Sídlo: SLOTECH, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
  • Datum vytvoření: 17 Únor 1994
  • Ředitelé:
    Osoba Funkce Sídlo Datum
    Roman Zanoni Wagnerstrasse 26b Hinterbrühl 2371 Rakúska republika 30.06.2005
  • Vlastníci:
    Osoba Funkce Podíl Sídlo
    Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. 33 194 € (100%) Hinterbrühl 2371 Rakúska republika
    • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
      12.03.2010Nové sidlo:
      Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
      11.03.2010Zrušené sidlo:
      Ľubietovská 10 Bratislava 851 01
      02.12.2005Nové sidlo:
      Ľubietovská 10 Bratislava 851 01
      01.12.2005Zrušené sidlo:
      Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
      02.08.2005Noví spoločníci:
      Primavera Betriebs- und Handelsgesellschaft mbH. Wagnerstrasse 26b Hinterbrühl 2371 Rakúska republika
      Nový štatutárny orgán:
      Roman Zanoni Wagnerstrasse 26b Hinterbrühl 2371 Rakúska republika Vznik funkcie: 30.06.2005
      01.08.2005Zrušeny spoločníci:
      Martin Zálešák Bzovícka 22 Bratislava 851 07
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Martin Zálešák Bzovícka 22 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 04.12.2003
      19.03.2004Nové sidlo:
      Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
      Noví spoločníci:
      Martin Zálešák Bzovícka 22 Bratislava 851 07
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      Martin Zálešák Bzovícka 22 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 04.12.2003
      18.03.2004Zrušené sidlo:
      Prievozská 14 Bratislava 821 09
      Zrušeny spoločníci:
      Juraj Kuřil Krížna 36 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konateľ
      Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
      23.03.2001Nové sidlo:
      Prievozská 14 Bratislava 821 09
      Nové predmety činnosti:
      prevádzka a prenájom biliardových stolov
      prevádzka a prenájom stolov určených na spoločenské hry
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
      reklamná činnosť
      sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
      sprostredkovateľská činnosť
      prevádzkovanie a prenájom nevýherných hracích automatov
      prenájom motorových vozidiel
      Noví spoločníci:
      Juraj Kuřil Krížna 36 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
      22.03.2001Zrušené sidlo:
      Fedákova 36 Bratislava 841 02
      Zrušeny spoločníci:
      Juraj Kuřil Fedákova 36 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava
      17.02.1994Nové obchodné meno:
      SLOTECH, spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Fedákova 36 Bratislava 841 02
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      prevádzkovanie výherných prístrojov
      prenájom a leasing výherných prístrojov
      Noví spoločníci:
      Juraj Kuřil Fedákova 36 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      Ing. Ján Kovár Starhradská 6 Bratislava