Vytvořte fakturu

STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/
IČO 31367305
TIN 2020315451
DIČ SK2020315451
Datum vytvoření 18 Únor 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/
Kvačalova 51
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 152 168 €
Zisk 4 649 €
Kapitál 48 561 €
Vlastní kapitál 15 427 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243640511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 151,135
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 134,193
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,884
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,668
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 151,135
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,077
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,380
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,146
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,649
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,058
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 635
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 25,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 102,812
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,476
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 237
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,137
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,962
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,611
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 152,168
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 18,751
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 118,929
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,488
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 145,609
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 18,751
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,085
C. Služby (účtová skupina 51) 92,566
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,690
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 346
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,169
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,002
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,559
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,278
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 58
XI. Kurzové zisky (663) 58
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 628
M. Úrokové náklady (562) 124
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 504
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -570
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,989
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,340
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,649
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015